Toegankelijkheid


Toegankelijkheid en begrijpelijke teksten

Als je wilt dat je verhaal aankomt is toegankelijkheid essentieel. 1 op de 9 mensen in Nederland tussen 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd. Twee derde is van Nederlandse afkomst. Wil je dat de boodschap overkomt of wil je je indekken tegen juridische procedures? Wil je het echt uitleggen of wil je vooral je eigen verhaal kwijt en veilig onder vakgenoten blijven? En in hoeverre blijft de natuurwet of het wetboek overeind als je vakjargon gebruikt tegen mensen die de borden op het station nog niet kunnen lezen?

Het is een wijdverspreid misverstand dat hoogopgeleiden graag moeilijke teksten lezen, of teksten ‘op niveau’. Ook zij houden niet van teksten waar ze moeite voor moeten doen. Vooral niet op internet. Ik schrijf teksten op niveau in begrijpelijk Nederlands.

toegankelijkheidManagementtaal

Japke D. Bouma maakt er grappen over in NRC Next, maar het is wel degelijk een groot probleem. Ook met taal gaapt er een grote kloof tussen boardroom en werkvloer. Zelfs in kleinere bedrijven met maar twee lagen. Of juist daar, omdat ze net de pioniersfase ontgroeid zijn en het management zich wil onderscheiden van de rest. In je gedrevenheid vergeet je gemakkelijk tegen wie je het hebt. Vergeet je de toegankelijkheid. Ga eerst eens in de schoenen staan van je doelgroep. En vertel dan je verhaal nog een keer. Maar begin met luisteren. En haak dan in op hún verhaal. Wat zij belangrijk vinden. Bijna alle uitvoerenden die ik gesproken heb, hebben concrete ideeën over hoe hun werk beter kan, vinden het belangrijk dat hun bedrijf het goed doet, willen een rol spelen in belangrijke ontwikkelingen. Luister naar dat verhaal, vertel dan pas wat jij eraan kunt toevoegen vanuit jouw perspectief. Geef ze die rol.

Technische teksten

Krijg je wel eens een projectverslag in handen? Je bladert er eens door. Kijkt even naar de koppen in de managementsamenvatting (als het niet een integrale taaie lap tekst is) en controleert hooguit of de verplichte hoofdstukken erin staan. Schrijf je wel eens een projectverslag? Dan weet je dat het zo gelezen wordt. Of je zorgt voor een goede toegankelijkheid natuurlijk.

Juridische teksten

Ooit de Algemene Voorwaarden van een bedrijf gelezen? En, begreep je waar het over ging? Deze begrijp je wel. Minder dan 3 A4 in lettergrootte 12 en in helder Nederlands met een goede toegankelijkheid. Juridisch is het waterdicht, geloof me. Niet alleen heb ik het laten checken door een jurist, ik heb ook 5 jaar op het ministerie van SZW gewerkt, waar ik werkte aan wetteksten en Algemene Toelichtingen.

Wanneer je deze website gebruikt, ga je akkoord met de toepassing van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

sluit